Exceli täiendkursus Tartus

Exceli täiendkursus aitab tundma õppida uusi võimalusi Exceli kasutamiseks. Excel on väga suurte võimalustega programm ja sinna on on sisse ehitatud palju tööd oluliselt hõlbustavaid töövahendeid. Samas aga valdav enamus töötajaid ei oska kasutada suurt osa analüüsivahenditest ja funktsioonidest. Nende kasutamine pole iseenesest keeruline, kuid nõuab alustuseks harjutamist.
Exceli täiendkursus annab sulle oskused, mis on suureks abiks nii analüüsil kui eelarvete ja finantskavade koostamisel ja tuleviku planeerimisel.

Exceli täiendkursus on mõeldud kõigile neile, kes kasutavad tabelarvutust oma igapäevatöös ja tunnevad vajadust rutiinset tabelitöötlust kiiremaks ning mugavamaks muuta (kooli-ja firmajuhid, raamatupidajad, majandusjuhatajad, projektijuhid jpt.).

NB! Exceli täiendkursus ei ole mõeldud  algajale arvutikasutajale.

Koolitus toimub kolmel õppepäeval, aga võib osaleda ka üksikutel koolituspäevadel.

 

Õpetame

1. Valemid ja funktsioonid

MS Exceli funktsioonidega on võimalik keerukaid ja töömahukaid tööülesandeid lahendada vaid ühe arvutuskäsuga. Selleks pead oskama leida ja kasutada õigeid funktsioone.

  • Arvude vormindamine
  • Teksti kaasamine ja tühikute lisamine
  • Valemi loomine
  • Funktsioonide kasutamine valemites
   • Viitefunktsioonid
   • Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid
   • Ümardamisfunktsioonid
  • Viidete kasutamine valemites
  • Nimed kasutamine valemites
  • Massiivid
  • Tingimusvorming

 2. Lihtandmebaasid

Excel on väga hea vahend andmete kogumiseks ja analüüsiks. Õpetame kuidas nende andmebaasidega töötada, kuidas suuri andmetabeleid sorteerida ja filtreerida nii, et just omale sobivaid andmeid kiiresti kätte saada.

  • Lihtandmebaasid ehk loetelud
  • Andmestike sorteerimine ja filtreerimine
  • Exceli andmebaasi funktsioonid
  • Vahekokkuvõtete tegemine
  • Duplikaatväärtuste eemaldamine
  • Tabelite sünkroonkerimine
  • Pikkade tabelite printimine

3.   Kokkuvõtted ja andmeanalüüs

Õpetame kuidas luua ja kasutada PivotTable töövahendit. Kuidas selle abil kiiresti luua erinevaid kokkuvõtlikke tabeleid

  • Pivottable-liigendtabeli aruande loomine
  • Risttabeli struktuur
  • Risttabeli muutmine
  • Risttabeli veergude ja ridade varjamine
  • Risttabeli pesa lähteandmete kuvamine
  • Andmete grupeerimine
  • Sortimine

Tutvu õppekorralduse alustega ja õppekavaga.

Lektor – Mari-Liis Tammesoo

on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ja omab magistrikraadi.

Valdkond: kasutajakoolitus (MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, LibreOffice jm). Täiskasvanute IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 1996. aastast. Mari-Liis  on väga hinnatud õpetaja.

Toimumisaeg:

15 akadeemilist tundi (3 õppepäeva,
1 õppepäev nädalas)

Maksumus

195 €+km

Toimumise koht

N.O.R.T. Koolitus arvutiklass Tartus, Vaksali 17a

 Registreerun koolitusele

Olen huvitatud, aga aeg ei sobi –  Küsin järgmist toimumisaega


Vaata – Exceli täiendkoolitus PÄRNUS