fbpx

Moodulkoolitus- Küljendamine Adobe InDesigniga – Zoomis

InDesign on hädavajalik tööriist, olles ideaalne valik esitluste, portfooliate, raamatute ja ajakirjade kujundamiseks. 

InDesigni veebikursusele on oodatud nii noored, kel on plaanis disaini erialale õppima asuda kui ka algteadmistega õppurid. Koolitus sobib ettevõtjatele, kelle igapäevatöö eeldab turundus- või esitlusmaterjalide koostamist ning samuti ka disaineritele, kes soovivad oma teadmisi värskendada.

Kursuse alustamiseks ei ole vaja varasemat kogemust Adobe InDesigni programmiga. Vajalikud on elementaarsed arvutialased oskused. 

1.mooduli programm:
 • Uue faili alustamine
 • Töökeskkond
 • Faili vaated ja tööväljal liikumine
 • Faili salvestamine
 • Harjutuse faili avamine
 • Valikud
 • Asetus ja kihid
 • Lehekülgede paneel ja sisulehtede haldamine
 • Juhtlehed ja lehekülje numbrid
 • Voldiku faili alustamine
 • Teksti seaded
 • Lõigustiili salvestamine
 • PDF faili eksportimine
 • Lehekülgede tõstmine ühest failist teise
 • Iseseisev harjutus: voldik
 •  Graafika importimine
 • Raamid (Frames)
 • Raami omadused (Fitting)
 • Fotode ja raamide kuju muutmine
 • Joondamine
 • Vahede muutmine
 • Linkide paneel, lingitud ja failil isatud (Embed) graafika
 • Graafika vaikerakendus
 • Autofit kasutamine
 • Jaotused (Gridify)
 • Iseseisev harjutus: fotogalerii
 • Värvimudelid InDesignis
 • Color paneel ja Color Picker
 • Värvinäidiste (Swatches) paneel
 • Värvide importimine ja fotolt valimine
 • Iseseisev harjutus: värvipalett
 • Tekst seotud raamides
 • Tekstiraami seaded
 • Erikujulised tekstiraamid
 • Kuidas kasutada tulpi
 • Kirjatüüpide valimine
 • Pildifailid teksti sees (Text Wrap)
 • Mis on layout
 • Abijooned ja tulbad
 • Moodulid ja abijoonte kasutamine
 • Erilaiuste tulpade abijooned
 • Iseseisev harjutus: makett
 • InDesign 2023 konspekt

Kui InDesign põhioskused on selged, on aeg süveneda tüpograafia ja stiilide kasutamise võimalustesse. Selle osa teemad on veel efektid, paranduste importimine, andmefailide kasutamine ning trükise planeerimine. Mida keerulisem väljaanne, seda enam on vaja nii layout kui ka fontide kasutamine eelnevalt läbi mõelda. Selleks tutvustatakse tüpograafia põhimõisteid ning milliseid teksti seadeid InDesignis loetavuse huvides muuta.

Kursusel näidatakse ja harjutatakse InDesignis erinevate stiilide salvestamist, stiilide sidumist ja automaatsete tekstiraamide kasutamist – töövõtted, mis teevad küljendamise kiiremaks ja hiljem muudatuste tegemise lihtsaks.

2.mooduli programm:
 •  Kirjatüüpide valimine
 • Teksti suurus, veerg, joondamine ja taanded
 • Teksti seaded: kirjamärkide vahed (kerning ja tracking)
 • Teksti seaded: initsiaal
 • Teksti seaded: loend
 • Teksti seaded: alusjoonestik (baseline grid)
 • Teksti seaded: taustad, raamid ja jooned
 • Kasulik teada teksti küljendamisel
 • Poolitused
 • Jutumärgid
 • Open Type lisavõimalused
 • Iseseisev harjutus: artikli küljendamine
 • Lõigu (Paragraph) stiili salvestamine
 • Kirjamärgi (Character) stiili salvestamine
 • Iseseisev harjutus: lõigustiilide salvestamine
 • Tekstistiilide kasutamise näited
 • Stiili kiirvaliku salvestamine
 • Stiilide importimine
 • Stiilide kasutamine teksti importimisel
 • Stiilide kasutamine teksti kopeerimisel
 • Teksti- ja objektistiilide koos kasutamine
 • Vaikestiilid
 • Grep stiil
 •  Kordamiseks: pildifailid teksti sees (Text Wrap)
 • Pildifailid teksti osana (Inline ja ankrus objekt)
 • Text Wrap harvemad kasutused
 • Kordamiseks: linkide paneel, lingitud ja faili lisatud (embed) graafika
 • Linkimise erijuhud
 • Pildiinfo (Captions)
 • Kordamiseks: jaotused (Gridify)
 • Pildiinfo lehekülje numbriteks
 • Värvisulatus (Gradient)
 • Läbipaistvus (Transparency)
 • Halltoonides foto värvi asendamine
 • Fotoga tekst
 • Fotoga ajakirja päised ja initsiaalid
 • Raamatu fail
 • Sisukord
 • Fotode nimekirja koostamine
 • Trükise planeerimine
 • Lõikevaru
 • Trükise lisavärvid ja efektid
 • PDF faili eksportimine trükiks
 • Must, sügavmust, Registration
 • Paranduste importimine
 • Andmete importimine
 • Tabelduskohad (Tab)
 • Tabeli koostamine
 • Tabeli stiilid
 • Tabeli importimine

Kursuse lõpetaja

 • Tunneb InDesign töökeskkonda ja selle võimalusi
 • Loob juhtlehtede abil väljaande maketi
 • Teab erinevaid värvisüsteeme ja kuidas neid InDesign failis kasutada
 • Impordib, paigutab ja haldab InDesign failis graafikat
 • On tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
 • Kasutab disainimiseks salvestatud stiile
 • Teab tüpograafia põhimõisteid ja kirjatüüpide valiku põhimõtteid
 • Salvestab stiile ning kasutab stiilide sidusust kiiremaks küljendamiseks
 • Korduvkasutab koostatud stiile neid importides
 • Disainib fotode, graafika ja tekstiga lehekülje hästi loetavaks ja jälgitavaks
 • Loob väljaandele pildiefektidega aktsendi
 • Koostab mitmest failist ühe väljaande
 • Koostab InDesign töövõtetega failide sisust sisukorra vm nimekirja
 • Kasutab trükiväljaande disainimisel lisavärve
 • Impordib korrektuuri faili
 • Teisendab või impordib ja küljendab tabeleid

Koolitusel osalemiseks on vaja:

 • Arvutit ja toimivat internetiühendust – õpitakse õppevideote ja praktiliste harjutustega.
 • Adobe InDesign litsentsi või õigust tarkvara kasutamiseks. Adobe litsentsi ostuvõimalustest loe blogist: Adobe tarkvarast. Tarkvara on vaja kasutada juba esimeses veebitunnis; palun kontrollige, kas programm teie arvutis on töökorras.
 • Kursuse alustamiseks ei ole vaja varasemat kogemust InDesigni programmiga.
 • Paigaldatud Zoomi tarkvara. Tasulist Zoomi litsentsi ei ole osalejatel vaja omada.
 • Tundides osalemiseks on vaja kaamerat ja mikrofoni. Palun testige kaamera ja mikrofoni töökorda juba enne esimest tundi.
 • Mõelda eelnevalt läbi, kas ja kuidas teha tunni ajal märkmeid: kas elektrooniliselt või paberile.

Tutvu õppekorralduse alustega ja õppekavaga.

Kursus on eestikeelne ning on mõeldud peamiselt iseseisevaks õppimiseks videote ja juhenditega varustatud harjutustega. Koolituse saab läbida nii iseseisvalt kui ka juhendamisega.

Nii kursuse iseseisvalt läbimiseks kui ka juhendataval koolitusel osalemiseks tuleb kõigepealt luua oma e-õppe keskkonna kasutajakonto. Selleks on vajalik klikata kas kursuse ostmise või registreerumise nuppu.

Juhendataval kursusel on lisaks iseseisvale õppimisele ka veebitunnid, mis toimuvad Zoomis kord nädalas.

Tundides saab esitada täiendavaid küsimusi õppevideote teemade kohta. Osalejad saavad tagasisidet nii juhendajalt kui ka kaasõpilastelt ning võimaluse tõsta teadmisi teiste esitatud küsimustest. Vajadusel demonstreeritakse töövõtteid või selgitatakse nende eeliseid. Iseseisvad ülesanded on tarkvara kasutamise harjutamiseks ning osaleja disainioskuste arendamiseks. Iseseiseva tööga saab reaalseid ülesandeid lahendada, tuues välja mitmeid tööriistade kasutamise murekohti ning pannes nuputama lahendusviise. Iseseisvate tööde boonus on, et neid saab edaspidi kasutada oma portfolios.

 • Kursuse juhendatav osa on 26 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit)
 • Tunnid toimuvad kord nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga, kokku 13 nädala jooksul.
 • Õppevideote kestus kokku on 2 tundi ja 30 minutit.
 • Harjutuste ja õppevideote iseseisvalt läbimise ligikaudne aeg on 18 tundi.
 • Kursuse maht on kokku 1 EAP

InDesigni harjutused on välja arendatud ja nende sobivust õppimiseks on testitud mitme eelneva aasta jooksul auditoorsetel kursustel. Õppematerjalide koostamisel on arvestatud, et nende abil saavad õppida nii eelteadmisteta kui ka kogenumad osalejad. Teemad ja ülesanded on järjestatud põhioskustest keerukamate ja spetsiifilisemateni. Kursus on tervikuna koostatud nii, et õppija saab kindlasti üldteadmised ja põhioskused, mis on vajalikud kõigis kasutusvaldkondades ning ülevaate harvem vaja minevatest võimalustest.

Vaata meie foto- ja kujundusteemalisi koolitusi...

Kuupäev

18 sept. 2024 - 11 dets. 2024

Kellaaeg

18:00 - 20:15
 • ÕPPEPÄEVAD:

  kolmapäeviti

 • KELLAAEG:

  18.00 - 19:30

Hind

560.00€

Koolituse eest on võimalik maksta ka kolmes osas (0 lisatasu). Vaata…

Toimumiskoht

Veebikeskkond Zoom

Koolitaja