7428000
info@nort.ee

Sisekoolitus firmas

Arvutialased asutusesisesed koolitused on suunatud töötajate arvutitöö oskuste tõstmisele, pidades silmas olemasolevaid teadmisi ning ametikoha nõudmisi. Sisekoolitus viiakse läbi ettevõtte enda või meie arvutiklassis. 

Sisekoolitus annab võimaluse tellida endale vajalik koolitus ja just kõige sobivamal ajal. Koolitus annab hea võimaluse ühtlustada personali teadmisi ja oskusi arvutikasutamise vallas.

Sisekoolitus  on paindlik ja soodne!

Koolituse etapid:

 1. Vajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine
  • Lähteülesanne ja eesmärgid
  • Vajaduste ja probleemide analüüs
  • Pakkumise esitamine
 2. Koolituse ettevalmistamine
  • Koolitustasemete testimine ja gruppidesse jaotamine
  • Koolitusteemade, mahtude, ajagraafiku ja koolituskoha täpsustamine
  • Õppematerjali ettevalmistamine
 3. Koolituse läbiviimine
  • Koolituse läbiviimine vastavalt eelnevale kokkulepitule
  • Tunnistuste väljastamine
 4. Õpitu kinnistamine ja kokkuvõtete tegemine
  • Tagasiside e-kokkuvõte
  • Ettepanekud ja soovitused edasiseks

Vajadusel tuleme kohale oma mobiilse klassiga.

Küsi julgesti lisainfot, leiame  koolitamiseks sobivaima lahenduse!

Küsi rohkem infot!