Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus (24 tundi)

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega nr.80 ning vastab väljaõppekursuse 24-tunnisele õppekavale.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus  on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõigile, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.
Osalen

Õpetame

1.Üldsätted

 • Töökeskkonna mõiste
 • Töökoht
 • Töövahendid
 • Töötajate tervisekontroll
 • Tööolme
 • Töötajate juhendamine ja koolitus
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • Riiklik järelvale
 • Õnnetusoht-elektri ohutus
 
2.Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
 • Riigi tasandil
 • Ettevõtte tasandil
 • Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
 • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 • Töötajate tervisekontroll
 • Koostöö õiguslikud alused
 • Tööandja kohustused, õigused ja vastuts töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel
 
3.Riskianalüüs
 • Riskianalüüsi mõiste
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
 • Riski hindamise meetodid
 • Riskide ohjamise abinõud
 • Ergonoomia

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolituse lõpetanu:

1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse läbinule Sotsiaalministeeriumi poolt tunnustatud pädevustunnistus!
 

Lektorid –  Krista Silbaum, Monika Loit-Kilgas, Priit Siitan, Veronika Kruustik, Raiko Leosk, Tiina Leosk, Mari-Loore Pavel jt.


Toimumisajad

11, 13. ja18.10 
Veebikeskkond ZOOM
kell 10.00-17.00

18.-20.10 TALLINN – grupp täis
Väike-Paala 1 V korrus
kell 09.00-16.00

28, 29.10 ja 01.11 PÄRNU
Roheline 1b (Nooruse Maja)
kell 10.00-17.00

02, 05. ja 08.11 RAKVERE
Tallinna 12 (Sushi Tiger Konverentsikeskus)
kell 10.00-17.00

16.-18.11 TALLINN
Väike-Paala 1 V korrus
kell 09.00-16.00

17.-19.11 PAIDE
Lai tn 33 (Järvamaa Keskraamatukogu III korrus)
kell 10.00-17.00

25, 26. ja 29.11 VILJANDI
Tallinna tn 24 (hotell Centrum)
kell 10.00-17.00

13.-15.12 TARTU
Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
kell 10.00-17.00

14.-16.12 TALLINN
Väike-Paala 1 V korrus
kell 09.00-16.00

Koolitus toimub kolmel õppepäeval.


Maksumus

Tallinnas 172 €+km (varajasele registreerujale 159 €+km, Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause ja lõunasööke, vt lisainfot)

Rakveres, Paides, Pärnus ja Viljandis 169 €+km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

Tartus ja Võrus 159 €+km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

 

 

Registreerun koolitusele

Vaata ka – Tööohutusalane täiendkoolitus

 

Koolitused viiakse läbi koostöös Kaasik Koolitusega, RA Koolitustega ja Leoski Koolitusega.

ZOOM