7428000
info@nort.ee

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus (24 tundi)

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega nr.80 ning vastab väljaõppekursuse 24-tunnisele õppekavale.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus  on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõigile, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Osalen

Õpetame

1.Üldsätted

 • Töökeskkonna mõiste
 • Töökoht
 • Töövahendid
 • Töötajate tervisekontroll
 • Tööolme
 • Töötajate juhendamine ja koolitus
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • Riiklik järelvale
 • Õnnetusoht-elektri ohutus
 
2.Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

 • Riigi tasandil
 • Ettevõtte tasandil
 • Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
 • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 • Töötajate tervisekontroll
 • Koostöö õiguslikud alused
 • Tööandja kohustused, õigused ja vastuts töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel
 
3.Riskianalüüs

 • Riskianalüüsi mõiste
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
 • Riski hindamise meetodid
 • Riskide ohjamise abinõud
 • Ergonoomia

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolituse lõpetanu:

1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse läbinule Sotsiaalministeeriumi poolt tunnustatud pädevustunnistus!

Lektorid –  Krista Silbaum, Monika Loit-Kilgas, Priit Siitan, Veronika Kruustik, Raiko Leosk, Tiina Leosk, Mari-Loore Pavel jt.

Toimumisajad

18.-20.03 Võru
Jüri tn 54 (Võrumaa Keskraamatukogu)
kell 10.00-17.00

21.-22. ja 25.03.2019 Paide
Rüütli 25 III korrus (Järva talituse Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakond).
kell 10.00-17.00

02.-04.04.2019 Tallinn -vene keeles
Väike-Paala 1 V korrus (Siemensi maja)
kell 9.00-16.00

15.04, 18.04 ja 22.04.19 VILJANDI
Tallinna tn 24 (hotell Centrum)
kell 10.00-17.00

17,23,25.04.2019 Tartu
Vasara 50
kell 9.00-16.00

23.-25.04.2019 TALLINN
Väike-Paala 1 V korrus
kell 9.00-16.00

24.-26.04.2019 PÄRNU
Roheline 1b (Nooruse maja)
kell 10.00-17.00

29.04.19, 02.-03.05.2019 TARTU
Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
kell 10.00-17.00

13.05 ja 16.-17.05.2019 RAKVERE
Tallinna 12 (Sushi Tiger Konverentsikeskus)
kell 10.00-17.00

14.-16.05.2019 TALLINN
Väike-Paala 1 V korrus
kell 9.00-16.00

28.-30.05.2019 Paide
Rüütli 25 III korrus (Järva talituse Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakond)
kell 10.00-17.00

Koolitus toimub kolmel õppepäeval.

Maksumus

Tallinnas 172 €+km (varajasele registreerujale 159 €+km, Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause ja lõunasööke, vt lisainfot)

Rakveres, Paides, Pärnus ja Viljandis 169 €+km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

Tartus ja Võrus 159 €+km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

Registreerun koolitusele

Vaata ka – Tööohutusalane täiendkoolitus

Koolitused viiakse läbi koostöös Kaasik Koolitusega, RA Koolitustega ja Leoski Koolitusega.