fbpx

Sisekoolitused

Sisekoolitused annavad võimaluse tellida endale vajalik koolitus ja just kõige sobivamal ajal. Koolitus annab hea võimaluse ühtlustada personali teadmisi ja oskusi arvutikasutamise vallas.

Arvutialased asutusesisesed koolitused on suunatud töötajate arvutitöö oskuste tõstmisele, pidades silmas olemasolevaid teadmisi ning ametikoha nõudmisi. Sisekoolitus viiakse läbi ettevõtte enda või meie arvutiklassis. 

Sisekoolitus on paindlik ja soodne!

Koolituse etapid:

 1. Vajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine
  • Lähteülesanne ja eesmärgid
  • Vajaduste ja probleemide analüüs
  • Pakkumise esitamine
 2. Koolituse ettevalmistamine
  • Koolitustasemete testimine ja gruppidesse jaotamine
  • Koolitusteemade, mahtude, ajagraafiku ja koolituskoha täpsustamine
  • Õppematerjali ettevalmistamine
 3. Koolituse läbiviimine
  • Koolituse läbiviimine vastavalt eelnevale kokkulepitule
  • Tunnistuste väljastamine
   Õpitu kinnistamine ja kokkuvõtete tegemine
  • Tagasiside e-kokkuvõte
  • Ettepanekud ja soovitused edasiseks

Vajadusel tuleme kohale oma mobiilse arvutiklassiga.

Alates 01.01.2021 – Koolitustoetus töötaja informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks – vaata lähemalt…

NORT Koolitus on Töötukassa koolituspartner