Raamatupidamise ja sekretäritöö koolitused

Raamatupidamine ja sekretäritöö

Praktiline raamatupidamise algkoolitus

Koolitusel õpetatakse raamatupidamise arvestust raamatupidamise heade tavade ja Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduse järgi. Koolitusel selgitatakse raamatupidamise põhimõisteid, antakse teadmised bilansi ja kasumiaruande koostamisest, tutvustatakse maksuseadusi. Antakse oskused ettevõtte kogu raamatupidamisega toimetulekuks Profit programmi abil.

Loe edasi

Sekretär-juhiabi koolitus personalitöö ja seadustega

Täienduskoolituse lõpetanud isik oskab täielikult orienteeruda erinevates vajaminevates valdkondades bürootöös nii väike- kui ka suurettevõttes.

Loe edasi

Dokumendihaldus

Korrektselt vormistatud dokumendid kaitsevad asutuse huve ning võimaldavad saavutada tegevuse järjepidavuse ja tulemuslikkuse. Õigeid vormistamise reegleid järgides kindlustate oma asutusele hea maine.

Loe edasi