7428000
info@nort.ee

MS Office komplekskoolitus (word, excel, powerpoint, outlook)

Praktiline Office kursus on sobiv kõigile, kes soovivad värskendada ja uuendada oma teadmisi ja oskusi ning õppida kasutama uusi tööriistu, et lihtsustada oma tööd. Neile, kes soovivad tõsta oma arvutikasutamise oskust, et muuta oma töö efektiivsemaks ja kiiremaks.

Office kursus sobib neile, kellel on olemas arvutikasutamise baasoskused tekstitöötluse  ja tabelarvutuse osas.

Office kursus läbinu suudab oskuslikult kasutada tekstitöötluse ja tabelarvutuse võimalusi, koostada esitlusi ja ettekandeid, kasutada Outlooki oma meilide, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks, ning organiseerida ja hallata dokumente.

Osalen

 

Õpetame:

Tekstitöötlus (MS Word)

 • Teksti sisestamine ja korrigeerimine;
 • Teksti ja lõigu vormindamine
 • Töö plokkidega;
 • Kujundamine;
 • Lehekülje määrangud ja väljatrükk;
 • Salvestamine ja lõpetamine;
 • Töö kiirendamine
 • Järjehoidjad
 • Wordi kohandamine
 • Kiire teksti sisestamine,  autotekst
 • Stiilid
 • Lehekülje kujundamine
 • Teksti otsimine ja asendamine dokumendis
 • Dokumendipõhjade loomine
 • Graafilised objektid
 • Sisukorrad
 • Insert menüü
 • Allmärkused, lõppmärkused ja ristviited
 • Dokumentide jagamine

Esitlused (MS PowerPoint)

 • Slaidiesitlus
 • Eriefektid ,heli- ja videolõigud
 • Slaidikomplekti automaatkoostamine
 • Märkuste lisamine ja slaidide trükkimine

Tabeltöötlus (MS Excel)

 • MS Excel – alustame algusest
  • Tabelarvutus – mis see endast kujutab?
  • Lihtsamate tabelite koostamine ja kujundamine
  • Diagrammide loomine
  • Kujundamine ja väljatrükk
 • Valemid ja funktsioonid
  • Absoluut-, suht- ja segaaadressid
  • Muutuste tegemine, kui valem on arvutatud
  • Funktsioonid valemis
  • Funktsiooni sisestamine
  • Lahtrinimede kasutamine valemis
  • Lahtrite tingimuslik vormindamine (Conditional Formating)
  • Massiivid ja andmeseeriad
 • Lihtandmebaasid
  • andmetabel ja lihtloetelu
  • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
  • Ridade, veergude peitmine ja lukustamine (Freeze panes). Lahtrite lukustamine.
  • Vahekokkuvõtted ehk alamsummad (Subtotals)
  • Andmebaasi funktsioonide kasutamine (DAVERAGE, DMAX, DMIN, DSUM, DCOUNT, DCOUNTA)
  • Nimeliste andmepiirkondade defineerimine ja kasutamine
  • Andmesisestuse kontroll (Data Validation)
  • Pikkade tabelite printimine
 • Diagrammid
  • Diagrammi loomine
  • Olemasoleva diagrammi muutmine
  • Operatsioonid diagrammidega

Dokumentide haldus ja organiseerimine (Windows Explorer)

Töökorraldus (MS Outlook)

 • Outlook’i keskkond
 • Infovahetus (Mailbox)
  • töö kirjadega (loomine, avamine, vastamine jne) -aadressraamatu koostamine ja kasutamine
  • tööde lisamine kirjale (manuse avamine ja salvestamine)
  • posti käsitlemine
 • Ajaplaneering (Calendar)
  • ajareserveeringute salvestamine oma kalendrisse
  • koosolekute korraldamine
 • Tööülesanded (Tasks)
  • oma töödest loendi koostamine
  • tööülesannete jagamine, täitmise jälgimine
 • Märkmed (Notes)
  • märkmete kasutamine, loomine, redigeerimine
 • Kontaktiinfo (Contacts)
  • kontaktide haldamine, lisamine, andmete parandamine, kustutamine

Lektor – Mari-Liis Tammesoo on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ja omab magistrikraadi. Valdkond: kasutajakoolitus (MS  Office, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, LibreOffice jm). Täiskasvanute IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 1996. aastast. Mari-Liis  on väga hinnatud õpetaja.

Toimumisaeg:

 12, 16, 17, 19,  23, 24, 30. sept, 01.okt  kell 10.00 – 14.00
40 akadeemilist tundi (8 õppepäeva)

Maksumus

535 EUR+km

Toimumise koht

N.O.R.T. Koolitus arvutiklass Tartus, Vaksali 17a, ruum 407 

 

 Registreerun koolitusele