Kontoritarkvara koolitused

Avalikud arvutikoolitus’ed toimuvad N.O.R.T. Koolituse arvutiklassis Tartus, aga rendime Teile heameelega ka klassi välja või tuleme oma mobiilse klassiga Teie juurde.

 

ARVUTI ALGÕPE

Arvuti algõppe koolitus

Arvuti algõppe koolitus on mõeldud neile, kes soovivad alustada tööd arvutiga. Eelteadmised ei ole vajalikud.Arvuti algõppe koolitus annab baasteadmised nii tekstitöötlusest, Windows keskkonnast kui interneti võimalustest.

Loe edasi

KONTORITARKVARA

MS Office (word, excel, powerpoint, outlook)

Põhjalik ja praktiline koolitus arvuti tavakasutajatele, kes vajavad rohkem teadmisi ja oskusi arvuti igapäevasel kasutamisel, et muuta oma töö efektiivsemaks ja kiiremaks. Koolituse läbinu  suudab oskuslikult kasutada tekstitöötluse ja tabelarvutuse keerulisemaid võimalusi, korraldada meilivahetust ja ajaplaneerimist Outlookiga ning organiseerida ja hallata dokumente.

Loe edasi

Excel’i baaskursus

Exceli baaskoolitus on kõigile algajatele excelikasutajatele, kellel pole üldse või on vähene kogemus tabelarvutuse kasutamisel ja kes soovivad oma töös kasutada tabelarvutuse (MS Exceli) võimalusi. Koolitus annab algteadmised ja oskused ning aitab saada ülevaate Exceli erinevatest võimalustest, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu

Loe edasi

Excel’i täiendkoolitus

Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes kasutavad programmi Excel oma igapäevatöös ja tunnevad vajadust rutiinset tabelitöötlust kiiremaks ning mugavamaks muuta (kooli-ja firmajuhid, raamatupidajad, majandusjuhatajad, projektijuhid jpt.). NB! See koolitus Ei ole mõeldud täiesti algajale Excel’i-kasutajale.

Loe edasi

ÕppepäevValemite ja funktsioonide kasutamine Excel’is

Excelis saab teha valemite abil töölehe andmetega automaatselt mitmesuguseid arvutusi. Need valemid arvutavad teatud väärtusi, kasutades selleks kindlas järjekorras kindlaid algandmeid. Koolitusel tutvume erinevate valemite ja funktsioonidega ja õpime neid kasutama.

Loe edasi

ÕppepäevAndmebaasid Excel’is

Tabeltöötluse andmebaasi vahenditega saab luua, hooldada ja väljastada andmeid. Sellega saad andmeid mugavalt sisestada, filtreerida, kirjeid sorteerida ja automaatselt vahesummasid genereerida. Koolitus on neile, kes soovivad oma tööd andmebaasidega kiiremaks ning mugavamaks muuta.

Loe edasi

ÕppepäevDiagrammid Excel’is

Diagrammid on visuaalselt paeluvad ja teevad kasutajale lihtsaks andmete võrdluste, sageduste ja trendide nägemise. Diagrammid lihtsustavad andmetest arusaamist ja edastavad infot kiiresti. Graafilised esitlused on tabelitest ja tekstidest mõjuvamad ja meeldejäävamad. Arvutikoolitus neile, kes soovivad õppida kasutama oma tabelite illustreerimiseks diagramme.

Loe edasi

ÕppepäevKokkuvõtete koostamine ja andmeanalüüs Excel’is

Praktilise koolituse käigus õpitakse kasutama MS Exceli erinevaid analüüsivahendeid ja koostama kokkuvõtteid risttabeli (Pivot-Table) abil. Arvutikoolitus on mõeldud kõigile neile, kes kasutavad tabeltöötlusprogrammi oma igapäevatöös ja tunnevad vajadust rutiinset tabelitöötlust kiiremaks ning mugavamaks muuta.

Loe edasi

Korrektne dokument tekstitöötluse abiga (Word)

Arvutikoolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad Word’i kasutades luua korrektselt vormistatud dokumente, lepinguid, aruandeid jms. Kursusel käsitletakse tekstitöötluse laiendatud võimalusi ja pärast kursuse läbimist saate te oma töö ära teha palju kiiremini ning efektiivsemalt.

Loe edasi

Töökorraldus Outlook’i abil

Arvutikoolitus kõigile, kes soovivad kasutada Outlooki, et oma teabe haldamise, suhtlemise ja töö korraldamise viise paremaks muuta. Outlook pakub meilide, ajakavade, tööülesannete, märkmete ja kontaktide haldamiseks ja korraldamiseks integreeritud lahendust.

Loe edasi

Esitluste koostamine PowerPoint’iga

Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja oskusi PowerPoint’i kasutamiseks. Kursus ei eelda varasemat PowerPoint’i kasutusoskust ja sobib ka iseõppijatele teadmiste täiendamiseks. PowerPoint’i abil saab kokku panna teksti, pilte, graafikuid, helisid, videoid. Kõik need vahendid kokku annavad võimaluse teha oma esitlus atraktiivseks ning huvitavaks.

Loe edasi

PowerPoint’i täiendkoolitus

Koolitus on mõeldud kõigile neile, kellel on olemas baasteadmised ja oskused PowerPointi kasutamisel ning kes soovivad end selles vallas täiendada ja luua veelgi mõjuvamaid ettekandeid.

Loe edasi