Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus (8 tundi)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega nr.80 

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus on mõeldud neile, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töötervishoiu- ja tööohutusealase koolituse.

osalen

Töötervishoid ja tööohutus on vajalikud kõikidele töötajatele. Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõik, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus”.

Õpetame

 • 1. Töökeskkonnaalase tegevuse korraldamine

  * struktuuride loomine – mida nõuab seadus ja kuidas seda
  ettevõtte huvides rakendada.
  * tegevuste planeerimine
  * personali kaasamine
  * tegevuse analüüs, auditeerimine
  * Enesekontroll, riiklik järelevalve.

  2. Seadusemuudatused – õigusaktid, kust neid leida ja kuidas on kõige lihtsam jälgida, mis on muutunud.
  * Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.

  3. Töötajate ohutusalane juhendamine, selleks vajalik
  dokumentatsioon.

  4. Töökeskkonna ohutegurid
  * Raskuste käsitsi teisaldamine ja teised füsioloogilised
  ohutegurid.
  * Kuvariga töötamine.
  * Keemilised ohutegurid
  * Bioloogilised ohutegurid
  * Füüsikalised ohutegurid.
  * Psühholoogilised ohutegurid.

  5. Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll

  6. Töötajate tervisekontroll. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste
  uurimine.

Koolituse läbinu:

 1. jälgib töökeskkonna alast töökorraldust ettevõttes;
 2. teab, mida hõlmab sellealane juhendamine;
 3. teab, kuidas ennetada enamlevinud vigu;
 4. oskab ennetada kutsehaigusi;
 5. oskab teha riskianalüüsi ja läbi viia sisekontrolli.

Koolitajad –  Krista Silbaum, Veronika Kruustik ja Kristi Jõeorg (spetsialistid, praktikud, kes oma igapäevases töös tegelevad töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas).

Toimumisajad

25.01.2022  ZOOM
kell 10.00-17.00

18.02.2022 Tartu
Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
kell 10.00-17.00

01.03.2022 Pärnu
Roheline 1b (Nooruse maja)
kell 10.00-17.00

15.03.2022 Viljandi
Tallinna tn 24 (hotell Centrum)
kell 10.00-17.00

22.03.2022 Rakvere
Tallinna tn 12 (Sushi Tiger konverentsikeskus)
kell 10.00-17.00

Koolitus toimub ühel õppepäeval.

Maksumus

Tallinnas 96 €+km (varajasele registreerujale 78 €+km, Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause ja lõunasööke, vt lisainfot)

Rakveres, Paides, Pärnus ja Viljandis 89 €+km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

Tartus ja Võrus 85 €+km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

Registreerun koolitusele

Vaata ka – Tööohutus- ja töötervishoiualane 24-tunnine koolitus

Koolitused toimuvad koostöös Kaasik Koolitusega, RA Koolitustega ja Leoski Koolitusega.