Office täiendkoolitus – word, excel, powerpoint

Praktiline Office kursus on sobiv kõigile, kes soovivad uuendada oma teadmisi ja oskusi ning õppida kasutama uusi tööriistu, et lihtsustada oma tööd. Neile, kes soovivad tõsta oma arvutikasutamise oskust, et muuta oma töö efektiivsemaks ja kiiremaks.

Office kursus sobib neile, kellel on olemas arvutikasutamise baasoskused tekstitöötluse  ja tabelarvutuse osas.

Office kursus läbinu suudab oskuslikult kasutada tekstitöötluse ja tabelarvutuse keerulisemaid võimalusi, koostada esitlusi ja ettekandeid ning organiseerida ja hallata dokumente.

Osalen

NB! Saab osaleda ka ainult osadel õppepäevadel!

Õpetame:

Tekstitöötlus (MS Word)

 • Töö kiirendamine
 • Järjehoidjad
  • Järjehoidja defineerimine
  • Järjehoidjale ristviite loomine
  • Järjehoidja leidmine
 • Wordi kohandamine
 • Kiire teksti sisestamine,  autotekst
 • Stiilid
  • Stiilide loomine, muutmine ja kustutamine
 • Lehekülje kujundamine
  • Leheseaded,  sektsioonid, päised ja jalused
 • Teksti otsimine ja asendamine dokumendis
 • Dokumendipõhjade loomine
 • Graafilised objektid
  • Pildid, tabelid
 • Sisukorrad
  • Objektide märgistamine
  • Sisukorra loomine
  • Tabelite ja jooniste loend
  • Olemasoleva sisukorra muutmine
 • Insert menüü
 • Allmärkused, lõppmärkused ja ristviited
 • Dokumentide jagamine
  • Dokumendi kaitsmine
  • Muudatuste jälitamine tekstis
  • Muudatuste vastuvõtmine või kõrvalelükkamine
  • Dokumentide võrdlemine
  • Töö kommentaaridega

Esitlused (MS PowerPoint)

 • Slaidiesitlus
 • Eriefektid ,heli- ja videolõigud
 • Slaidikomplekti automaatkoostamine
 • Märkuste lisamine ja slaidide trükkimine

Tabeltöötlus (MS Excel)

 • Valemid ja funktsioonid
  • Absoluut-, suht- ja segaaadressid
  • Muutuste tegemine, kui valem on arvutatud
  • Funktsioonid valemis
  • Funktsiooni sisestamine
  • Lahtrinimede kasutamine valemis
  • Lahtrite tingimuslik vormindamine (Conditional Formating)
  • Massiivid ja andmeseeriad
 • Lihtandmebaasid
  • andmetabel ja lihtloetelu
  • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
  • Ridade, veergude peitmine ja lukustamine (Freeze panes). Lahtrite lukustamine.
  • Vahekokkuvõtted ehk alamsummad (Subtotals)
  • Andmebaasi funktsioonide kasutamine (DAVERAGE, DMAX, DMIN, DSUM, DCOUNT, DCOUNTA)
  • Nimeliste andmepiirkondade defineerimine ja kasutamine
  • Andmesisestuse kontroll (Data Validation)
  • Pikkade tabelite printimine

Dokumentide haldus ja organiseerimine (Windows Explorer)

Tutvu õppekorralduse alustega ja õppekavaga.

Lektor – Marge Teder

Valdkond: kasutajakoolitus (MS  Office, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, LibreOffice jm). 

Toimumisaeg:

mai
kell 10.00 – 14.00
25 akt

Maksumus

340 EUR+km

Toimumise koht

N.O.R.T. Koolitus arvutiklass Tartus,
Vaksali 17a, ruum 407 

Olen huvitatud, aga aeg ei sobi –  Küsin järgmist toimumisaega