7428000
info@nort.ee

Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine

Koolituse eesmärk: Õppida tundma ettevõtluse olemust ning kuidas kujunetakse ettevõtjaks. Lisaks omandada teadmised ja oskused väikeettevõtte rajamiseks ja äriplaani koostamiseks.

Teemad:

 • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus
 • Sissejuhatus ettevõtlusesse: mis see on ja mis see tähendab
 • Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine
 • Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid
 • Ettevõtlusega alustamine
 • Ettevõtlusvormid  (erinevused)
 • Ettevõtluse rajamise etapid
 • Ebaõnnestumise põhjused
 • Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik
 • Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine
 • Äriidee analüüs, turu-uuring
 • Konkurentsieelis. Põhilised konkurentsistrateegiad.
 • Äriplaani olemus ning struktuur
 • Enamlevinud vead äriplaanides
 • Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur (EAS, TTK juhendite näitel)
 • Finantsarvestuse alused
 • Kuluarvestus, tasuvuspunkti leidmine, näidisülesannete lahendamine
 • Raamatupidamise algteadmised
 • Maksunduse alused: tööjõu maksud, ettevõtte tulumaks, käibemaks, TSD, KMD jne
 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, seosed aruannete vahel
 • Finantsplaneerimine (müügitulud, investeeringute planeerimine)
 • Olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud
 • Finantsanalüüs (näidisülesande lahendamine)
 • Toode ja teenus. Unikaalne müügiargument.
 • SWOT-analüüs
 • Toote ja teenuse arendus, hinnakujundus
 • Konkurentide analüüs
 • Müük ja turundus
 • Olulisi lepinguid ettevõtluse alustamisel (töövõtuleping, käsundusleping, tööleping, telefonileping jms)
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes
 • Äriplaanide esitlused
 • Individuaalne konsultatsioon
 • Koolitusel läbitakse ka 24-tunnine töökeskkonnaspetsialistide ja volinike väljaõpe!

.

Õpiväljundid: 

Õppeaine läbinud isik:

 • mõistab ettevõtluse olemust ja kuidas käib ettevõtjaks kujunemise protsess
 • teab ootusi, probleeme ja riske ettevõtluses
 • mõistab turunduse tähendust ja oskab turuolukorda analüüsida
 • tunneb ettevõtte omanike ning juhtide põhirolle ja oskusi
 • orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada
 • tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel
 • saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast
 • oskab leida ja arendada äriideid
 • oskab kavandada äriidee rakendamist
 • oskab analüüsida turu olukorda ja ettevõtluskeskkonda
 • oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu
 • oskab leida rahastamisallikaid
 • teab, mis on meeskonnatöö ja oskab seda korraldada
 • suudab koostada reaalselt rajatava ettevõtte äriplaani
 Koolitajad:

Rita Tamm

2014-2015 töötas Rahandusministeeriumis eksperdina
2012-2014 oli SA Tartu Teaduspark inkubatsioonikeskuse juhataja
1996 – 2012 töötas Tartu Ärinõuandlas ettevõtluse vanemkonsultandina.
Kuulub EAS’i atesteeritud konsultantide nimekirja.
Rita on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusinseneri eriala 1983

Tiina Leosk

Kutseline andragoog – IV tase (täiskasvanute koolitaja 7. tase)
10 aastat töökogemust juhtimises, sh personali- ja koolitusvaldkonnas (suurettevõte AS Dolphin)
Täiskasvanute koolitamise kogemus – üle 20 aasta
Lõpetanud Audentese Ülikooli (ärikorralduse bakalaureusekraad)

Marge Kriisa

BA raamatupidamises ja pikaajaline töökogemus raamatupidajana.
Täiskasvanute koolitaja 6. tase.

Veronika Kruustik

Tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Lisaks on Veronikal ka töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus. Tööinspektsiooniga aktiivne koostöö aastast 2012. Täiskasvanute koolitaja, tase VI kutsetunnistus. Eesti Kvaliteediühingu liige.

Toimumisaeg:

07.märts -26.aprill 2019

130 akadeemilist tundi
(auditoorse töö maht 96 ak, iseseisva töö maht 34 ak.)

Maksumus

1060 eurot (+km)

Toimumise koht

 Leoski Koolituse koolitusklass
(Vasara 50,Tartu)

 Koolitus toimub koostöös Leoski koolitusega.