fbpx

Koolitustoetus IKT-oskuste arendamiseks

Digioskused on muutunud möödapääsmatuks kõikidel ametialadel, näitab OSKA uuring. Töötajate IKT-oskuste arendamiseks ja tõstmiseks on tööandjatele heaks abivahendiks töötukassa koolitustoetus.

OSKA informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna uuring kaardistas ettevõtete IKT-oskuste vajaduse üle kõikide majandussektorite ja eluvaldkondade. Uuringust selgus, et kõikides valdkondades ja enamikul ametialadel suureneb vajadus tehnoloogiakompetentsiga inimeste järele.

Töötajate IKT-oskuste arendamiseks on võimalik kasutada töötukassa koolitustoetust. Toetust saab küsida nii valmis koolituspakettide kui ka konkreetse ettevõtte vajadustest lähtuva koolitusprogrammi läbimiseks.

Tööandjal on võimalik taotleda koolitustoetust lisaks töötajate IKT-oskuste arendamisele ka uute töötajate koolitamiseks.

Toetuse saamise tingimused:

Koolitustoetus on suunatud tööandjatele nii eraettevõtetes, kohalikes omavalitustes kui riigiasutustes. Taotlejaks saab olla ettevõte või organisatsioon, kes on viimase 36 kuu jooksul maksnud töötuskindlustusmakseid. 
Olulised tingimused koolitustoetuse taotlemisel:

  • koolituse maht peab olema vähemalt50 ak. tundi ja koolitus võib kesta kuni ühe aasta ühe koolitaja juures, sealjuures võib koolitus koosneda erinevatest moodulitest. Tegemist ei pea olema valmis koolituspaketiga ehk nn letikoolitusega, vaid toetatakse ka konkreetse ettevõtte vajadustest lähtuvat koolitusprogrammi (saab ise erinevatest koolitustest kokku panna). Samuti võib koolitustoetust kasutada IT-spetsialisti oskuste tõstmiseks.
  • koolituskulude kogusummast hüvitatakse kuni 80%, kuid mitte üle 2500 € (sh. km.) töötaja kohta kolme aasta jooksul.
  • Koolitusele suunatud töötajaga peab olema sõlmitud tööleping.
  • koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse alguste-töötukassa kaudu. Avaldus esitatakse iga koolituse kohta eraldi.
  • kui teil on toetuse taotlemise teemadel küsimusi, pöörduge palun:  koolitustoetus@tootukassa.ee

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu ja makstakse tööandja soovil toetust töötaja koolitusel osaletud aja eest iga koolitustunni kohta tunnitöötasu alammääras, mis kehtib koolitustoetuse otsuse tegemise ajal.

Mõned meie koolituspaketid:


Visandamine ja projekteerimine: Sketchupi baaskoolitus , Autocadi komplekskoolitus

E-poe loomine ja haldamine: E-poe loomine, Tootefoto pildistamine ja töötlus, Kujunduste loomine Canvas

Tabelarvutus – algajast oskajaks

Veebiarenduse/programmeerimise baaskoolitus (HTML, CSS, JAVASCRIPT, NODEJS)

Tarkvaraarenduse moodulkoolitus – baasteadmised+React.js raamistik


Kui ei leidnud omale sobivat, siis andke palun teada ja saame teile vajaliku paketi kokku panna.

NORT Koolitus on Töötukassa koolituspartner