7428000
info@nort.ee

Tööalane koolitus

NORT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

tööta ja õpi

Tööalane koolitus aitab kas täiendada end mingis kindlas valdkonnas või õppida hoopis täiesti uus eriala.
Tööalaseid koolitusi pakume erinevates valdkondades.

Produktiivsus ja ajajuhtimine

Produktiivsus ja ajaplaneerimine

praktiline koolitus, mille jooksul kujundavad osalejad endale välja ajaplaneerimise süsteemi, mida kasutavad kümned tuhanded inimesed üle maailma. Kursus on sinu jaoks, kui tunned end pinges, sest kohustusi on palju!.

Loe edasi

Töötervishoid

Esmaabi

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.

Loe edasi

Esmaabi täiendkoolitus

6-tunnise koolituse eesmärgiks on korrata ja täiendada esmaabi põhikursustel omandatud esmaabiteadmisi ning oskusi ning teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused.
NB! Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on asutuste esmaabiandjatel vajalik läbida esmaabi korduvkoolitus iga 3 aasta järel.

Loe edasi

Töötervishoiu- ja tööohutusealane koolitus

Koolitus on koostatud Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalmisnistri määrusega nr.80 ning vastab väljaõppekursuse 24-tunnisele õppekavale.

Loe edasi

Töötervishoiualane täiendkoolitus

Täiendkoolitus on mõeldud neile, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töötervishoiu- ja tööohutusealase koolituskursuse. Täiendkoolituse peaks läbima iga 5 aasta järel.

Loe edasi

Fotokoolitused

Fotograafia ABC

Fotograafia ABC koolitus annab osalejale teadmised fotograafia põhitõdedest, oskuse neid praktilises pildistamises kasutada. Osalejad õpivad tundma oma kaamerat ja tema võimalusi..

Loe edasi

LIGHTROOM – kadudeta fototöötlus

Lightroom-i koolitusel on põhitähelepanu on pööratud RAW vormingus pildifaili töötlemisele, preset’de süsteemile ja töövoo korraldamisele.

Loe edasi

Photoshop’i baaskoolitus

Photoshop’i koolitus annab põhiteadmised ja -oskused Photoshop’i kasutamiseks ja sobib kõigile, kes soovivad tegeleda rastergraafikaga (disainerid, fotograafid, kodulehtede haldajad jpt) Photoshop’i koolitus on praktiline ja õpe toimub läbi erinevate praktiliste ülesannete.

Loe edasi

Tootefoto pildistamine ja järeltöötlus

Tootefoto koolitus on vajalik nii tootjale, edasimüüjale kui jaemüüjale – kõigile, kes tegelevad toodete eksponeerimisega veebis. Mida parem tootefoto, seda edukamalt see müüb. Visuaalsusel on väga suur roll inimeste mõjutamisel.

Loe edasi

Moodulkoolitus – FOTOGRAAFIA JA FOTOTÖÖTLUS

Fotokoolituse eesmärgiks on anda osalejatele fotograafitööks vajalikud teadmised ja praktilised oskused.

Loe edasi

 

Raamatupidamine ja sekretäritöö

Koolituse lõpetanudon valmis edukalt tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana teades põhitõdesid ja  tundes  vajaminevat seadusandlust..

Loe edasi

Sekretär-juhiabi koolitus personalitöö ja seadustega

Täienduskoolituse lõpetanud isik oskab täielikult orienteeruda erinevates vajaminevates valdkondades bürootöös nii väike- kui ka suurettevõttes.

Loe edasi

Dokumendihaldus

Korrektselt vormistatud dokumendid kaitsevad asutuse huve ning võimaldavad saavutada tegevuse järjepidavuse ja tulemuslikkuse. Õigeid vormistamise reegleid järgides kindlustate oma asutusele hea maine.

Loe edasi

Äriplaani koostamine

Äriplaani koostamise praktiline koolitus

Äriplaani koostamise koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Koolitus eeldab, et osalejad on varem läbinud majanduse vms ettevõtluskursuse ning olemas on äriidee.

Loe edasi