Tööalane koolitus

Töötervishoid ja esmaabi

Esmaabi

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.

Loe edasi

Esmaabi täiendkoolitus

6-tunnise koolituse eesmärgiks on korrata ja täiendada esmaabi põhikursustel omandatud esmaabiteadmisi ning oskusi ning teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused.
NB! Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on asutuste esmaabiandjatel vajalik läbida esmaabi korduvkoolitus iga 3 aasta järel.

Loe edasi

Töötervishoiu- ja tööohutusealane koolitus

Koolitus on koostatud Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalmisnistri määrusega nr.80 ning vastab väljaõppekursuse 24-tunnisele õppekavale.

Loe edasi

Töötervishoiualane täiendkoolitus

Täiendkoolitus on mõeldud neile, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töötervishoiu- ja tööohutusealase koolituskursuse. Täiendkoolituse peaks läbima iga 5 aasta järel.

Loe edasi

 

NORT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

tööta ja õpi

Tööalane koolitus aitab kas täiendada end mingis kindlas valdkonnas või õppida hoopis täiesti uus eriala.
Tööalaseid koolitusi pakume koostöös teiste koolitusfirmadega.