7428000
info@nort.ee

Adobe InDesign algajatele

InDesign koolitus on neile, kes soovivad tundma õppida professionaalse küljendusprogrammi (desktop publishing software) erinevaid võimalusi ning õppida looma trükinõuetele vastavat faili. Antud koolitusel on rõhk tehniliste oskuste omandamisel, mitte kompositsioonil ega töö visuaalsel küljel.

Kui soovid astuda ajalehtede, ajakirjade, kataloogide ja raamatute loomise põnevasse maailma, on see Adobe InDesign koolitus just sinu jaoks!

Õpetame:

 • Sissejuhatus: milleks on InDesign mõeldud? millal kasutada InDesign’i ja millal Illustrator’it või Photoshop’i?
 • Programmi seadistamine (sh tekstivormingu vaikesätted, värviruum).
 • Uue dokumendi loomine.
 • Tööriistad ja nende kasutamine.
 • Place käsuga teksti toomine dokumenti.
 • Teksti vormindamine. Lõigu- ja kirjastiilid. Sisukord. Jooksvad päise- ja jalusetekstid. Automaatne leheküljenummerdus.
 • Piltide ja jooniste kasutamine tekstis.
 • Mis on trükikõlbulik fail? Kuidas luua trükikõlbulik fail? Millised on üldised nõuded trükifailidele? Kust leida trükikojaspetsiifilisi nõuded trükifailidele?
 • Erinevad võimalused, kuidas INDD failist luua PDF fail (export, print, print booklet).
 • Eri nõuetega PDF failide loomine. Arhiveerimiskausta loomine.

Koolituse ülesehitus päevade kaupa on järgmine:

I päev (4 akadeemilist tundi)

10:00 – 12:00

I plokk

Sissejuhatus: Milleks on InDesign mõeldud? Millal kasutada InDesign’i ja millal eelistada Illustrator’it või Photoshop’i?

Programmi seadistamine.
Uue dokumendi loomine.
Place käsuga teksti ja piltide toomine dokumenti.

15 min paus
12:15 – 14:00

II plokk*

Teksti vormindamine. Lõigu- ja kirjastiilid. Sisukord. Süvisinitsiaal. Master lehekülg. Jooksvad päise- ja jalusetekstid. Automaatne leheküljenummerdus.
iseseisev töö Iseseisvalt lõpetada pooleli jäänud ülesanded.

II päev (4 akadeemilist tundi)

10:00– 12:00

III plokk*

Indeksi loomine. All- ja lõpumärkused. Dokumendisisene viitamine. QR koodi lisamine ja dokumendivälised viited. Tabelite ja jooniste kasutamine. Erinevate leheformaatide kasutamine ühes dokumendis.
15 min paus
12:15– 14:00

IV plokk

Mis vahe on trükifailil ja veebi jaoks loodud failil? Millised on üldised nõuded trükifailidele? Kust leida trükikojaspetsiifilisi nõuded trükifailidele?

Erinevad võimalused, kuidas INDD failist luua PDF fail (export, print, print booklet).
Eri nõuetega PDF failide loomine. Arhiveerimiskausta loomine.

* II ja III plokis käsitletavate elementide arv sõltub õppegrupi tegelikust tasemest ja edasi jõudmise kiirusest. Kui osalejal on soov kasutama õppida mõnda konkreetset elementi, tuleb sellest varakult koolitajale teada anda.

Koolituse läbinu

 • suudab hinnata, kas InDesign on antud töö jaoks õige programm;
 • seadistab programmi vastavalt enda eelistustele ja nt trükikoja nõuetele
 • kasutab erinevaid Adobe InDesign’i võimalusi dokumentide küljendamiseks
 • loob veebi- ja trükikvaliteediga PDF faile
 • arhiveerib töös kasutatud faile

NB! Koolitusel õpitakse ainult programmi kasutama. Ei õpita kompositsioonireegleid ega teisi kunstialaseid baasteadmisi.

Koolituse tulemusena loob osaleja (vastavalt oma teadmistele ja soovidele) ühe trükikõlbuliku faili (nt voldik, brošüür) ja/või on saanud piisavalt julgust ja teadmisi, et võtta ette suurem küljendustöö, nt raamat või kataloog.
Koolitusel osalemine ei eelda varasemat kogemust Adobe programmidega. Vajalik on arvuti kasutamise põhioskuste olemasolu.

Tutvu õppekorralduse alustega ja õppekavaga.

Lektor – Ege Taškin

Ege on küljendamise ja trükiettevalmistusega tegelenud üle kümne aasta. Ta on küljendanud raamatuid, töövihikuid, katalooge ja brošüüre. Lisaks erialastele koolitustele on ta läbinud ka täiskasvanute koolitaja koolituse 160 akadeemilise tunni ulatuses.

Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 6 inimest) ja õpetajal on võimalik kõiki osalejaid ka individuaalselt juhendada ja abistada.


Võimalik läbida ka individuaalkoolitusena (maksumus:  570€+km)

Kuna koolituse hulka kuulub ka kodune iseseisev töö, siis on soovitatav, et osalejad võtavad ise koolitusele kaasa sülearvuti. Võimalik on kasutada Adobe InDesign’i prooviversiooni. NB! Prooviversiooni kasutamise periood on ainult 7 kalendripäeva.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Toimumisaeg:

17 ja 19. veebruar 2020
kell 10.00 – 14.00

10 akadeemilist tundi
(+2 tundi koduseid töid)

Maksumus

190 EUR+km
(hind sisaldab materjale ja kohvipause)

Toimumise koht

N.O.R.T. Koolitus arvutiklass Tartus,
Vaksali 17a, ruum 407NORT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

tööta ja õpi

Olen huvitatud –  Küsin järgmist toimumisaega