7428000
info@nort.ee

Sekretäri-juhiabi kursus personalitöö ja seadustega

Sageli teeb ettevõttes personaliga seonduvat tööd juht, sekretär või mõni muu töötaja. Et seda efektiivselt korraldada, annab koolitus ülevaate hästi toimivast personalitööst.

Sekretär-juhiabi kursus sobib eelkõige inimestele, kes töötavad personalispetsialistina, juhiabina või plaanivad tulevikus tegeleda personalitööga põhitöö kõrvalt.

osalen

Sihtgrupp: sekretärid, assistendid, personalitöötajad, referendid, bürootöötajad, dokumendihaldurid, osakonnavanemad, raamatupidajad, meistrid ning inimesed, kes tunnevad huvi personalitöö valdkonna vastu.

Eesmärk: anda täiendavad teadmised administratiivtöö täiuslikuks teostamiseks vastavalt ettevõtte missioonile ja visioonile eri valdkondades.

Õpiväljund: täienduskoolituse lõpetanud isik oskab täielikult orienteeruda vajaminevates valdkondades nii väike- kui ka suurettevõttes.

Koolituse moodulid

AJAJUHTIMINE – Koolitaja: Kaire Lindeberg

 • Mida annab ajaplaneerimine?
 • Mida planeerida?
 • Prioriteedid paika!
 • Aja raiskajad ja segajad

AMETIALANE ETIKETT   – Koolitaja: Mari-Loore Pavel

 • Tervitamine ja tutvumine.
 • Vestluskunst.
 • Kutsed ja tänamised.
 • Ürituste tüübid ja korraldamine.
 • Lauaetikett.
 • Ametiriietus.

DOKUMENDIHALDUS  – Koolitaja: Veronika Kruustik

 • Dokumendihalduse mõiste, seadused, standardid ja määrused.
 • Dokumentide loetelu.
 • Dokumentide liigid, vormistamine, säilitamine.
 • Dokumendi elukäik.
 • Ametikiri ja e-kiri.
 • Digidokumendid.
 • Praktilised harjutused.

KLIENDITEENINDUS – Koolitaja: Kaire Lindeberg

 • Klienditeeninduse alused, olemus.
 • Klienditüübid.
 • Hea teeninduse põhimõtted.
 • Konfliktne klient ja temaga toimetulek.

PERSONALITÖÖ – Koolitaja:Tiina Leosk

 • Personali planeerimine, värbamine.
 • Tööanalüüs.
 • Kandideerimisdokumendid.
 • Personalidokumendid, ametijuhend.
 • Personali juhendamine, väljaõpe ja koolitus.
 • Personali mõtteviis ja hoiakud.
 • Arenguvestlus.
 • Koosolekute ja nõupidamiste korraldamine, planeerimine ja ettevalmistamine.
 • Sisekommunikatsioon.
 • Olulised dokumendid personalitöös ja nende praktiline koostamine (sisekorraeeskirjad, töökorralduse reeglid, töölepingud)

STRESS  – Koolitaja:Tiina Leosk

 • Stress.
 • Läbipõlemine.
 • Konfliktid

RAAMATUPIDAMISE ALGTEADMISED – Koolitaja:Marge Kriisa

 • Sissejuhatus raamatupidamisse.
 • Raamatupidamise põhitõed ja mõisted.
 • Raamatupidamise seadus.
 • Nõuded raamatupidamise algdokumentidele.
 • Kassa- ja pangaoperatsioonid.
 • Käibevara arvestus. Varude arvestus.
 • Maksud jpm

SEKRETÄRITÖÖ – Koolitaja: Mari-Loore Pavel

 • Sekretäri kutse-eetika, kutsestandard.
 • Töövahendid.
 • Tööülesanded.
 • Positsioon ettevõttes
 • Kirjavahemärgid, kokku- ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht.

TÖÖKESKKOND JA TÖÖOHUTUS   – Koolitajad:Veronika Kruustik, Tiina Leosk, Raiko Leosk

 • Ohutu töökeskkonna loomine.
 • Töökeskkonna riskid ja ohutegurid.
 • Kutsehaigused.
 • Tööõnnetused.
 • Ergonoomika.
 • Töötajate tervisekontroll.
 • Koostöö õiguslikud alused.

TÖÖTAJATE JUHTIMINE JA JUHENDAMINE – Koolitaja:Tiina Leosk

 • Organisatsiooni kultuur, strateegia ja väärtused.
 • Strateegiline juhtimine.
 • Juhtimisvaldkonnad.
 • Missioon ja visioon.
 • Juhtide vajalikud oskused.

TÖÖTAJATE MOTIVEERIMINE  – Koolitaja:Tiina Leosk

 • Motivatsioon.
 • Juhendamine ja juhendaja.
 • Delegeerimine.
 • Konfliktide tüübid.
 • Meeskonnatöö.

Toimumisaeg

8. sügis 2020

145 ak tundi, auditoorse töö maht 120 ak, iseseisva töö maht 25 ak.

Maksumus

1215 €+km

Toimumise koht

Leoski Koolituse  seminariruum
(Tartu, Vasara 50)