7428000
info@nort.ee

Praktiline ja põhjalik arvuti baaskoolitus MS Office baasil

Põhjalik ja praktiline koolitus neile, kes küll kasutavad arvutit vähesel määral igapäevasel suhtlemisel, aga pole eriti kasutanud kontoritöötarkvara.

Koolitus sobib neile, kes soovivad praktikas kõike läbi proovida ja vajavad aega harjutamiseks ja kordamiseks.

Office kursus läbinu suudab kasutada tekstitöötluse ja tabelarvutuse võimalusi, koostada esitlusi ja ettekandeid, kasutada Outlooki oma meilide, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks, ning organiseerida ja hallata dokumente.

Osalen

Õpetame:

Arvuti algteadmised ja interneti kasutamine

 • Töö alustamine ja lõpetamine
 • Töö klaviatuuri ja hiirega (klõps, topeltklõps, lohistamine)
 • Töö Windows keskkonnas (aknad, kerimisribad, dialoogi aknad jt.)
 • Interneti kasutamine (e-mail, otsing)

Tekstitöötlus (MS Word)

 • Teksti sisestamine ja korrigeerimine
 • Kujundamine
 • Lehekülje määrangud ja väljatrükk
 • Salvestamine ja lõpetamine
 • Lehekülje kujundamine
 • Teksti otsimine ja asendamine dokumendis
 • Graafilised objektid
 • Sisukorrad
 • Insert menüü
 • Allmärkused, lõppmärkused

Esitlused (MS PowerPoint)

 • Slaidiesitlus
 • Eriefektid, heli- ja videolõigud
 • Märkuste lisamine ja slaidide trükkimine

Tabeltöötlus (MS Excel)

 • Töövihiku loomine
 • Andmete sisestamine töölehele
 • Töölehe vormindamine
 • Arvude vormindamine töölehel
 • Töölehe printimine
 • Andmete filtreerimine automaatfiltri abil
 • Andmete sortimine automaatfiltri abil
 • Tingimusvormingu rakendamine
 • Valemi loomine
 • Funktsiooni kasutamine valemis
 • Andmete kandmine diagrammile

Dokumentide haldus ja organiseerimine (Windows Explorer)

Töökorraldus (MS Outlook)

 • Outlook’i keskkond
 • Infovahetus (Mailbox)
  • töö kirjadega (loomine, avamine, vastamine jne) -aadressraamatu koostamine ja kasutamine
  • tööde lisamine kirjale (manuse avamine ja salvestamine)
  • posti käsitlemine
 • Ajaplaneering (Calendar)
  • ajareserveeringute salvestamine oma kalendrisse
  • koosolekute korraldamine
 • Tööülesanded (Tasks)
  • oma töödest loendi koostamine
  • tööülesannete jagamine, täitmise jälgimine
 • Märkmed (Notes)
  • märkmete kasutamine, loomine, redigeerimine
 • Kontaktiinfo (Contacts)
  • kontaktide haldamine, lisamine, andmete parandamine, kustutamine

Lektor – Mari-Liis Tammesoo

on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ja omab magistrikraadi.

Valdkond: kasutajakoolitus (MS  Office, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, LibreOffice jm). Täiskasvanute IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 1996. aastast. Mari-Liis  on väga hinnatud õpetaja.

Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 6 inimest) ja õpetajal on võimalik kõiki osalejaid ka individuaalselt juhendada ja abistada. 

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Toimumisaeg:

 kokkuleppel

84 akadeemilist tundi
(64 tundi+20 tundi koduseid töid)

Maksumus

630 EUR+km
(hind sisaldab materjale ja kohvipause)

Toimumise koht

N.O.R.T. Koolitus arvutiklass Tartus,
Vaksali 17a, ruum 407


NORT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

tööta ja õpi

Olen huvitatud –  Küsin järgmist toimumisaega