7428000
info@nort.ee

Exceli koolitus Viljandis

Exceli kursus on sobiv just Sulle, kui 

 • Sa kasutad küll Excelit, aga ei tunne end selles kindlalt ja sooviksid pisut juhendamist.

 • Sa soovid kasutama hakata rohkemaid Exceli võimalusi, et oma tööd kiirendada.

 • soovid muuta oma tööd lihtsamaks ja kiiremaks

 • oled iseõppija ja soovid oma teadmisi korrastada süsteemse lähenemise abil.

 • soovid õppida kasutama olulisemaid Exceli tööriistu.

Exceli kursus annab süsteemsed baasteadmised ja -oskused ning aitab saada ülevaate Excel’i erinevatest kasulikest võimalustest, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu.

Meie koolitus on praktiline ja õppijakeskne.

Igal osalejal on kasutamiseks oma arvuti

Koolitusgrupid on väikesed (kuni 10 osalejat) ning koolitaja jõuab kõiki ka individuaalselt aidata ja juhendada.

Õpetame:

Tabelite koostamine

 • andmete sisestamine Exceli tabelisse;
 • erinevad andmetüübid (%, kuupäev, kellaaeg, komakoht, täisarv, negatiivne arv);
 • lahtritele info jagamine kommentaaride abil;

Kujundamine ja vormingud

 • kujundamine lindi Home (Avaleht) nuppudega;
 • kujundamine dialoogiakent Format Cells (Vorminda lahtreid) kasutades;
 • tabeli vormindamine arvutava tabelina;
 • lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt);
 • vormingute eemaldamine

Töö valemite ja funktsioonidega

 • Valemite kasutamine
 • Muutuste tegemine
 • Valemivigade tuvastamine
 • Funktsioonide kasutamine valemis
 • Funktsiooni sisestamine
 • Nimede kasutamine
 • Massiivid ja andmeseeriad

Töö suurte tabelitega, lihtandmebaasidega

 • Andmete sisestamine ja muutmine
 • Andmestike sorteerimine ja filtreerimine
 • Exceli andmebaasi funktsioonid
 • Andmestiku autofiltreerimine
 • Andmestiku sorteerimine
 • Teksti ja andmetabeli ühendamine
 • Tekstifaili konverteerimine Excelisse

Tabelite väljatrükk


Koolituse läbinu:

– oskab luua arvutavaid tabeleid, kasutada olemasolevaid tabeleid;
– oskab koostada valemeid ja kasutada lihtsamaid funktsioone;
– oskab sorteerida ja filtreerida suurtest tabelitest vajaminevat infot
– oskab teostada tabelite väljatrükki
– teab peamisi Exceli kasutusvõimalusi.

Lektor – Mari-Liis Tammesoo on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ja omab magistrikraadi.

Valdkond: kasutajakoolitus (MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, LibreOffice jm). Täiskasvanute IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 1996. aastast. Mari-Liis  on väga hinnatud õpetaja.

Toimumisaeg

sügis 2020

Maksumus

139 €+km 

sisaldab õppematerjale, tunnistust

Maht

12 akadeemilist tundi
(kaks õppepäeva)

 Registreerun koolitusele

Olen koolitusest huvitatud – Soovin infot järgmise toimumisaeja kohta