Exceli koolitus Viljandis

Exceli koolitus sobib neile, kellel on vähene kogemus tabelarvutuse kasutamisel ja kes soovivad hakata Excelit põhjalikumalt kasutama.

Paljud meist töötavad küll Exceliga, kuid kasutavad vaid väga väheseid Exceli töövahendeid. Palju on selliseid tööriistu, mida ei tunne ja mida pole olnud mahti iseseisvalt selgeks teha. Koolitusel õpitakse selgeks enimkasutatavad võtted ja töövahendid.

Koolitusel õpitakse tundma Exceli peamisi töövahendeid ning tabelite loomise loogikat.

Õppimine toimub läbi praktiliste harjutuste, mida iga koolitusel osaleja koos koolitaja abi ja nõuannetega lahendab.

Meie koolitusgrupid on väikesed ja koolitaja jõuab iga osalejat personaalselt aidata ja juhendada.

Iseseisvalt õppides ja erinevaid võimalusi uurides kulub väga palju aega ja vaeva. Tule koolitusele ja lase spetsialistil näidata ja õpetada.

Exceli kursus on Sulle kasulik ja sobiv, kui

 • Sa kasutad küll algtasemel Excelit, aga ei tunne end selles kindlalt ja sooviksid pisut juhendamist.
 • Sa soovid korrata baastõdesid, et hakata kasutama rohkemaid Exceli võimalusi oma töö kiirendamiseks.
 • soovid muuta oma tööd lihtsamaks ja kiiremaks.
 • oled iseõppija ja soovid oma teadmisi korrastada süsteemse lähenemise abil.
 • soovid õppida kasutama olulisemaid Exceli tööriistu.

Exceli koolitus annab Sulle baasteadmised, õiged võtted ning oskused tabelite loomiseks ja töötlemiseks.

Aitab saada ülevaate tabelarvutuse erinevatest võimalustest, mis aitavad kiirendada ja lihtsustada tööd.

Soovin osaleda

Õpetame:

Tabelite koostamine

 • andmete sisestamine Exceli tabelisse;
 • erinevad andmetüübid (%, kuupäev, kellaaeg, komakoht, täisarv, negatiivne arv);
 • lahtritele info jagamine kommentaaride abil;

Kujundamine ja vormingud

 • kujundamine lindi Home (Avaleht) nuppudega;
 • kujundamine dialoogiakent Format Cells (Vorminda lahtreid) kasutades;
 • tabeli vormindamine arvutava tabelina;
 • lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt);
 • vormingute eemaldamine

Töö valemite ja funktsioonidega

 • Valemite kasutamine
 • Muutuste tegemine
 • Valemivigade tuvastamine
 • Funktsioonide kasutamine valemis
 • Funktsiooni sisestamine
 • Nimede kasutamine
 • Massiivid ja andmeseeriad

Töö suurte tabelitega, lihtandmebaasidega

 • Andmete sisestamine ja muutmine
 • Andmestike sorteerimine ja filtreerimine
 • Exceli andmebaasi funktsioonid
 • Andmestiku autofiltreerimine
 • Andmestiku sorteerimine
 • Teksti ja andmetabeli ühendamine
 • Tekstifaili konverteerimine Excelisse

Tabelite väljatrükk


Koolituse läbinu:

– oskab luua arvutavaid tabeleid, kasutada olemasolevaid tabeleid;
– oskab koostada valemeid ja kasutada lihtsamaid funktsioone;
– oskab sorteerida ja filtreerida suurtest tabelitest vajaminevat infot
– oskab teostada tabelite väljatrükki
– teab peamisi Exceli kasutusvõimalusi.

Tutvu õppekorralduse alustega ja õppekavaga.

Koolitaja – Mari-Liis Tammesoo on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ja omab magistrikraadi.

Valdkond: kasutajakoolitus (MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, LibreOffice jm). Täiskasvanute IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 1996. aastast. Mari-Liis  on väga hinnatud õpetaja.

Toimumisaeg

1.päev kell 10.00 – 15.00
2.päev kell 9.00 – 14.00

Kui tunned huvi, anna palun teada, jätame Sind ootelehele ja anname teada kui uued ajad paika saavad.

Maksumus

149 €+km 

sisaldab õppematerjale, tunnistust

Toimumiskoht

Viljandi, Tasuja pst 6
(Pärimusmusika Ait)

12 akadeemilist tundi (kaks õppepäeva)

 Registreerun koolitusele

Olen koolitusest huvitatud – Soovin infot järgmise toimumisaeja kohta