7428000
info@nort.ee

Dokumendihaldus

Dokumendihaldus koolitusele on osalema oodatud sekretärid, juhiabid, personalitöötajad jt, kes peavad kirjavahetust, haldavad dokumente

Koolituse eesmärgiks on täiendada, arendada ja parandada asjaajamise ja dokumendihaldusega tegelevate töötajate teadmisi ja oskusi.

osalen

Koolituse läbinuile antakse Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusloa nr 7119HTM alusel tunnistus.

Teemad:

  • Dokumendihalduse vajadus, õigusregulatsioon
  • Dokumendi liigid
  • Dokumendiplangid
  • Dokumentide koostamine, vormistamine, registreerimine
  • Dokumendi elukäik
  • Dokumentide loetelu
  • E-kiri kui dokument
  • Dokumentide säilitamine

Koolitaja – Veronika Kruustik

Toimumisaeg:

09.-10. jaan. 2020

Maksumus

180 € + km

Toimumise koht

 Leoski Koolituse koolitusklass
(Vasara 50,Tartu)

Kursust on võimalik tellida ka ettevõttesse. 

Koolitus toimub koostöös Leoski koolitusega.

Registreerun koolitusele