7428000
info@nort.ee

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus (24 tundi)

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega nr.80 ning vastab väljaõppekursuse 24-tunnisele õppekavale.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus  on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõigile, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Osalen

Õpetame

1.Üldsätted

 • Töökeskkonna mõiste
 • Töökoht
 • Töövahendid
 • Töötajate tervisekontroll
 • Tööolme
 • Töötajate juhendamine ja koolitus
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • Riiklik järelvale
 • Õnnetusoht-elektri ohutus
 
2.Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

 • Riigi tasandil
 • Ettevõtte tasandil
 • Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
 • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 • Töötajate tervisekontroll
 • Koostöö õiguslikud alused
 • Tööandja kohustused, õigused ja vastuts töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel
 
3.Riskianalüüs

 • Riskianalüüsi mõiste
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
 • Riski hindamise meetodid
 • Riskide ohjamise abinõud
 • Ergonoomia

 

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolituse lõpetanu:

1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse läbinule Sotsiaalministeeriumi poolt tunnustatud pädevustunnistus!

Lektorid –  sta Silbaum, Monika Loit-Kilgas, Priit Siitan, Veronika Kruustik, Raiko Leosk, Tiina Leosk, Mari-Loore Pavel jt.

 

Toimumisajad

06.-08.11 2018 Tallinn
Väike-Paala 1 V korrus
kell 9.00-16.00

13.11 ja 15.-16.11.2018 Rakvere
Tallinna tn 12 (Sushi Tiger konverentsikeskus)
kell 10.00-17.00

22, 23, ja 26.11.2018 Tartu
Vasara 50, Tartu
kell 9.00-16.00

26.11-28.11.2018 Viljandi
Tallinna tn 24 (hotell Centrum)
kell 10.00-17.00

29, 30.11 ja 03.12.2018 Paide
Rüütli 25 III korrus (Järva talituse Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakond)
kell 10.00-17.00

05.-07.12.2018 Tartu
Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
kell 10.00-17.00

06, 12 ja 17.12.2018 Tartu
Vasara 50, Tartu
kell 9.00-16.00

11.-13.12 2018 Tallinn
Väike-Paala 1 V korrus
kell 9.00-16.00

Koolitus toimub kolmel õppepäeval.

Maksumus

Tallinnas 172 €+km  (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause ja lõunasööke, vt lisainfot)

Tartus 130 €+ km või 149 €+km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

Pärnus 149 €+ km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registreerun koolitusele

Vaata ka – Tööohutusalane täiendkoolitus

Koolitused viiakse läbi koostöös Kaasik Koolitusega ja Leoski Koolitusega.