7428000
info@nort.ee

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus (24 tundi)

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega nr.80 ning vastab väljaõppekursuse 24-tunnisele õppekavale.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus  on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka  lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõigile, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Osalen

Õpetame

1.Üldsätted

 • Töökeskkonna mõiste
 • Töökoht
 • Töövahendid
 • Töötajate tervisekontroll
 • Tööolme
 • Töötajate juhendamine ja koolitus
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • Riiklik järelvale
 • Õnnetusoht-elektri ohutus
 
2.Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

 • Riigi tasandil
 • Ettevõtte tasandil
 • Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
 • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 • Töötajate tervisekontroll
 • Koostöö õiguslikud alused
 • Tööandja kohustused, õigused ja vastuts töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel
 
3.Riskianalüüs

 • Riskianalüüsi mõiste
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
 • Riski hindamise meetodid
 • Riskide ohjamise abinõud
 • Ergonoomia

 

Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolituse lõpetanu:

1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse läbinule Sotsiaalministeeriumi poolt tunnustatud pädevustunnistus!

Lektorid –  Veronika Kruustik, Raiko Leosk, Tiina Leosk, Mari-Loore Pavel jt.

 

Toimumisajad

13.-15.03.2018 TARTU- grupp täis
Vasara 50
kell 09.00-16.00

26.-28.03.2018 Võru
Jüri tn 54 (Võru Keskraamatukogu)
kell 10.00-17.00

03.-05.04.2018 Tallinn 
Väike-Paala 1 V korrus
kell 9.00-16.00

10.-12.04.2018 Tallinn – vene keeles – grupp täis!
Väike-Paala 1 V korrus
kell 9.00-16.00

19.-20.04 ja 23.04 Viljandi
Grand Hotel Viljandi. Tartu 11 / Lossi 29.
kell 10.00-17.00

23.-25.04.2018 Tartu
Vasara 50
kell 9.00-16.00

25.-27.04.2018 Tartu 
Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
kell 10.00-17.00

24.-26.04.2018 Tallinn
Väike-Paala 1 V korrus
kell 9.00-16.00

02.-04.05.2018 Pärnu
Roheline 1b (Nooruse maja)
kell 10.00-17.00

15.-17.05.2018 Tallinn
Väike-Paala 1 V korrus
kell 9.00-16.00

22.-24.05.2018 Rakvere
Tallinna 12 (Sushi Tiger Konverentsikeskus)
kell 10:30 – 5:30

28.-30.05.2018 Paide
Lai 33 (Järvamaa Keskraamatukogu)
kell 10.00-17.00

Koolitus toimub kolmel õppepäeval.

Maksumus

159 €+km  (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause ja lõunasööke)

Tartus 130 €+ km või 149 €+km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause)

Pärnus 149 €+ km (Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause, ei sisalda lõunat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registreerun koolitusele

Vaata ka – Tööohutusalane täiendkoolitus

Koolitused viiakse läbi koostöös Kaasik Koolitusega ja Leoski Koolitusega.