7428000
info@nort.ee

Office – word, excel, powerpoint, outlook

Praktiline Office kursus kõigile arvuti tavakasutajatele, kes vajavad teadmisi ja oskusi arvuti igapäevasel kasutamisel. Neile, kes soovivad tõsta oma arvutikasutamise oskust, et muuta oma töö efektiivsemaks ja kiiremaks.

Office kursus sobib neile, kellel on elementaarne arvutikasutamise oskus tekstitöötluse  ja tabelarvutuse osas, samuti neile kes on läbinud arvuti algkoolituse ja sooviksid õpitut meelde tuletada ning uusi oskusi juurde õppida.

Office kursus läbinu suudab oskuslikult kasutada tekstitöötluse ja tabelarvutuse võimalusi, koostada esitlusi ja ettekandeid, kasutada Outlooki oma meilide, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks, ning organiseerida ja hallata dokumente.

Osalen

NB! Saab osaleda ka ainult osadel õppepäevadel!

Õpetame:

Tekstitöötlus (MS Word)

 • Töö kiirendamine
 • Järjehoidjad
  • Järjehoidja defineerimine
  • Järjehoidjale ristviite loomine
  • Järjehoidja leidmine
 • Wordi kohandamine
 • Kiire teksti sisestamine,  autotekst
 • Stiilid
  • Stiilide loomine, muutmine ja kustutamine
 • Lehekülje kujundamine
  • Leheseaded,  sektsioonid, päised ja jalused
 • Teksti otsimine ja asendamine dokumendis
 • Dokumendipõhjade loomine
 • Graafilised objektid
  • Pildid, tabelid
 • Sisukorrad
  • Objektide märgistamine
  • Sisukorra loomine
  • Tabelite ja jooniste loend
  • Olemasoleva sisukorra muutmine
 • Insert menüü
 • Allmärkused, lõppmärkused ja ristviited
 • Dokumentide jagamine
  • Dokumendi kaitsmine
  • Muudatuste jälitamine tekstis
  • Muudatuste vastuvõtmine või kõrvalelükkamine
  • Dokumentide võrdlemine
  • Töö kommentaaridega

Esitlused (MS PowerPoint)

 • Slaidiesitlus
 • Eriefektid ,heli- ja videolõigud
 • Slaidikomplekti automaatkoostamine
 • Märkuste lisamine ja slaidide trükkimine

Tabeltöötlus (MS Excel)

 • Valemid ja funktsioonid
  • Absoluut-, suht- ja segaaadressid
  • Muutuste tegemine, kui valem on arvutatud
  • Valemivigade tuvastamine ja valemi õigsuse kontroll (Formula Auditing)
  • Funktsioonid valemis
  • Funktsiooni sisestamine
  • Lahtrinimede kasutamine valemis
  • Lahtrite tingimuslik vormindamine (Conditional Formating)
  • Massiivid ja andmeseeriad
 • Lihtandmebaasid
  • andmetabel ja lihtloetelu
  • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
  • Ridade, veergude peitmine ja lukustamine (Freeze panes). Lahtrite lukustamine.
  • Töötamine mitme andmetabeliga, mitmes aknas. Tabelite sünkroonkerimine.
  • Vahekokkuvõtted ehk alamsummad (Subtotals)
  • Andmebaasi funktsioonide kasutamine (DAVERAGE, DMAX, DMIN, DSUM, DCOUNT, DCOUNTA)
  • Nimeliste andmepiirkondade defineerimine ja kasutamine
  • Andmesisestuse kontroll (Data Validation)
  • Pikkade tabelite printimine

Dokumentide haldus ja organiseerimine (Windows Explorer)

Töökorraldus (MS Outlook)

 • Outlook’i keskkond
 • Infovahetus (Mailbox)
  • töö kirjadega (loomine, avamine, vastamine jne) -aadressraamatu koostamine ja kasutamine
  • tööde lisamine kirjale (manuse avamine ja salvestamine)
  • posti käsitlemine
 • Ajaplaneering (Calendar)
  • ajareserveeringute salvestamine oma kalendrisse
  • koosolekute korraldamine
 • Tööülesanded (Tasks)
  • oma töödest loendi koostamine
  • tööülesannete jagamine, täitmise jälgimine
 • Märkmed (Notes)
  • märkmete kasutamine, loomine, redigeerimine
 • Kontaktiinfo (Contacts)
  • kontaktide haldamine, lisamine, andmete parandamine, kustutamine

Lektor – Mari-Liis Tammesoo

on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ja omab magistrikraadi.

Valdkond: kasutajakoolitus (MS  Office, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, LibreOffice jm). Täiskasvanute IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 1996. aastast. Mari-Liis  on väga hinnatud õpetaja.

 

Toimumisaeg:

 4.-15. dets 2017 (E, K, R)
kell 9.00 – 13.00

30 akadeemilist tundi
(6 õppepäeva)

Maksumus

320 EUR+km

Toimumise koht

N.O.R.T. Koolitus arvutiklass Tartus,
Vaksali 17a, ruum 407 

Olen huvitatud, aga aeg ei sobi –  Küsin järgmist toimumisaega

Liitun uudiskirjaga ja saan

Teie e-maili aadressi ei avaldata kolmandatele osapooltele

Liitu!